Jens Peter Toft

(f. 1954)
Medlem af bestyrelsen fra 2015
Direktør i Selskabet af 11. december 2008 ApS
Anses for uafhængigt bestyrelsesmedlem

Ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder

Formand for bestyrelsen i:
Fonden af 4. December 2001
MipSalus Holding ApS
MipSalus ApS

Næstformand for bestyrelsen i:
M. Goldschmidt Holding A/S
M. Goldschmidt Ejendomme A/S
M. Goldschmidt Capital A/S
Atlas Ejendomme A/S
MGE Frederiksbro II P/S
MGE Frederiksbro Holding A/S

Medlem af bestyrelsen i:
Bitten og Mads Clausens Fond
Investeringsforeningerne Danske Invest, Danske Invest Select, Profil Invest, Danske Invest Index samt kapitalforeningerne Danske Invest Institutional og AP Invest
Enid Ingemanns Fond
Fondet for Dansk Norsk Samarbejde
Dansk Vækstkapital II K/S
Dansk Vækstkapital II Komplementar ApS
Selskabet af 11. december 2008 ApS
Ragna Lemkow, født Kongsted’s Familielegat

Medlem af investeringskomiteen i:
GRO Capital
Dansk Vækstkapital III