Civilingeniør N.T. Rasmussens Fond

Civilingeniør N.T. Rasmussens Fond er en erhvervsdrivende fond og ejer i dag størstedelen af A-aktiekapitalen i det børsnoterede selskab NTR Holding A/S.

Fonden blev stiftet den 23. oktober 1956 af civilingeniør Niels Tage Rasmussen, der i forbindelse med stiftelsen overdrog samtlige A-aktier i entreprenørvirksomheden Rasmussen & Schiøtz A/S til fonden. Rasmussen & Schiøtz A/S solgte sine entreprenøraktiviteter til NCC i 1996 og skiftede i 1997 navn til NTR Holding A/S.