Uddelingspolitik

Civilingeniør N.T. Rasmussens Fonds uddelingspolitik er fastlagt således:

  • Størrelsen af de samlede uddelinger skal ske under hensyntagen til fondens formål som ejer af aktier i NTR Holding A/S samt fondens disponible kapital.
  • Fondens formål er blandt andet, jf. fundatsen:
    • At virke for almenvelgørende, videnskabelige, tekniske eller deslige formål, derunder at yde støtte til funktionærer og arbejdere, der er eller har været beskæftiget i NTR koncernen.
    • På rimelig måde at yde økonomisk støtte til stifterens efterkommere og/eller andre medlemmer af stifterens familie, som bestyrelsen skønner, har trang til sådan støtte.
  • Uddelinger gives primært på baggrund af modtagne ansøgninger.

Fonden uddeler for tiden ikke fondsmidler.