Formål

Fondens formål er jf. fundatsen:

  1. At udøve stemmeretten på de fonden tilhørende aktier i “NTR Holding A/S”.
    Gennem udøvelsen af stemmeretten på sine aktier i “NTR Holding A/S” skal fonden tilstræbe, at ledelsen af “NTR”-koncernen sker i den ånd og efter de principper – samfundsforholdenes skiften taget i betragtning – efter hvilke koncernen hidtil har været drevet, og hvorefter den stedse skal holdes velkonsolideret, således at det ikke først og fremmest kommer an på stor udbyttebetaling, men på opbygning af nyttig virksomhed til gavn for det danske samfund og de i koncernen ansatte medarbejdere.
    Fonden vil, i det omfang bestyrelsen for fonden anser det for muligt ud fra en bedømmelse af fondens økonomiske situation, ved enhver forhøjelse af A-aktiekapitalen i “NTR Holding A/S”, søge at tegne nye A-aktier i forhold til fondens besiddelse af A-aktier i selskabet.
  2. At virke for almenvelgørende, videnskabelige, tekniske eller deslige formål, derunder at yde støtte til funktionærer og arbejdere, der er eller har været beskæftiget i “NTR”-koncernen.
  3. På rimelig måde at yde økonomisk støtte til stifterens efterkommere og/eller andre medlemmer af stifterens familie, som bestyrelsen skønner, har trang til sådan støtte.