Ole Mikkelsen

(f. 1964)
Medlem af bestyrelsen fra 2015
Direktør i NTR Holding A/S
Anses ikke for uafhængigt bestyrelsesmedlem

Ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder

NTR Holding Koncernen:
NTR Invest A/S, direktør
R+S Baugesellschaft mbH, direktør
Daniamant A/S, bestyrelsesmedlem
Daniamant Ltd., England, bestyrelsesmedlem

Øvrige ledelseshverv:
BI Erhvervsejendomme A/S, direktør