Ole Mikkelsen

(f. 1964)
Medlem af bestyrelsen fra 2015
Direktør i NTR Holding A/S
Direktør i N.T. Rasmussen Invest ApS
Anses ikke for uafhængigt bestyrelsesmedlem

Ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder

NTR Holding Koncernen:
NTR Invest A/S, direktør
R+S Baugesellschaft mbH, direktør

Øvrige ledelseshverv:
BI Erhvervsejendomme A/S, direktør
BI Boligejendomme A/S, direktør